కరోనా వైరస్ ని అరికట్టేందుకు చైనా దేశం అధికారుల చర్యలు ....


కరోనా వైరస్ ని అరికట్టేందుకు చైనా దేశం అధికారుల చర్యలు .......


కరోనా వైరస్ ను అరికట్టేందుకు చైనా దేశంలో చైనీయులు మొత్తం పందులను గుంతలు తవ్వి , నిప్పు అంటించి పూడ్చి వేస్తున్నారు