హైదరాబాద్‌లో టోలిచౌకికి చెందిన బృందావన్ కాలనీలో కరోనా వ్యాధితో బాధపడుతున్న ఓ చిన్నారి .

కరోనా వ్యాధిని ఎదుర్కోవడానికి నిర్లక్ష్యం వహించకుండా  ప్రజలు జాగ్రత్తలు వహించాలని చెబుతున్న కేంద్ర పభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం .