దేశీయంగా వెండి ధర మూడు రోజులుగా పెరగలేదు.

 


దేశీయంగా వెండి ధర మూడు రోజులుగా పెరగలేదు. తగ్గలేదు. డిసెంబర్ 25న ఉన్న ధరే కొనసాగుతోంది. దేశీయంగా కేజీ సిల్వర్ ధర రూ.67,600 గా నమోదైంది. తులం వెండి రూ.676గా పలుకుతోంది. ఒక గ్రాము వెండి రూ.67.60గా ఉంది. వారం రోజుల వ్యవధిలో వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి…. తేదీ 10 గ్రాములు రూపాయల్లో… దేశ వ్యాప్తంగా… హైదరాబాద్‌లో… డిసెంబర్ 26న 676 712 డిసెంబర్ 25న 676 712 డిసెంబర్ 24న 666 714 డిసెంబర్ 23న 669 705 డిసెంబర్ 22న 677 720 డిసెంబర్ 21న 707 737 డిసెంబర్ 20న 679